szukaj
 
   
  Logowanie     
 
Misja Stowarzyszenia

 
AktualnościO forumStatutMisja StowarzyszeniaNagrody i WyróżnieniaPrezydiumWydawnictwaKonferencjeZostań członkiemPłatności on-lineGaleriaKontaktLinki

Polskie Forum Nawigacyjne kultywuje chlubną tradycję rozwoju polskiej nawigacji zrodzoną z chwilą odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości, od powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu.

Misją Polskiego Forum Nawigacyjnego jest rozwój interdyscyplinarnej nauki „nawigacja” w obszarze i dziedzinie nauk technicznych, promocja nawigacji jako formy działalności człowieka na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej oraz integracja naukowego środowiska nawigacyjnego w Polsce.

Polskie Forum Nawigacyjne dba o zachowanie poprawności językowej terminów nawigacyjnych używanych w słownictwie polskim. Chroni język polski, promuje terminy rodzime i przeciwdziała przenikaniu zapożyczeń z innych języków.

Polskie Forum Nawigacyjne jest otwarte na współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się nawigacją, a także innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których misją jest rozwój nawigacji.