szukaj
 
   
  Logowanie     
 
O forum

 
AktualnościO forumStatutMisja StowarzyszeniaNagrody i WyróżnieniaPrezydiumWydawnictwaKonferencjeZostań członkiemPłatności on-lineGaleriaKontaktLinki

Stowarzyszenie „Polskie Forum Nawigacyjne” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, skupiającym osoby zajmujące się zawodowo nawigacją w celu rozwoju jej jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą - miasto Gdynia.

Stawiamy sobie następujące cele:

 1.    Upowszechnianie nauki i wiedzy z zakresu nawigacji
 2.    Rozwijanie inicjatyw mających na celu rozwój i promocję problematyki nawigacyjnej, w tym
     integracji ze środowiskiem europejskich stowarzyszeń nawigacyjnych;
 3.    Niesienie pomocy technicznej, organizacyjnej lub szkoleniowej organizacjom i osobom
     zainteresowanym taką pomocą;
 4.    Reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb i interesów
    wobec władz i społeczeństwa;
 5.   Sprzyjanie współpracy pomiędzy członkami i propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi
    nawigacji.