szukaj
 
   
  Logowanie     
 
Statut

 
AktualnościO forumStatutMisja StowarzyszeniaNagrody i WyróżnieniaPrezydiumWydawnictwaKonferencjeZostań członkiemPłatności on-lineGaleriaKontaktLinki

Wersja zatwierdzona w dniu 07.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Rozdział I – Postanowienia ogólne  
Rozdział II – Cele i zadania Stowarzyszenia  
Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki  
Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia  
Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia  
Rozdział VI – Postanowienia końcowe