szukaj
 
   
  Logowanie     
 
Rozdział I – Postanowienia ogólne
 
AktualnościO forumStatutMisja StowarzyszeniaNagrody i WyróżnieniaPrezydiumWydawnictwaKonferencjeZostań członkiemPłatności on-lineGaleriaKontaktLinki

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Polskie Forum Nawigacyjne, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym osoby zajmujące się zawodowo nawigacją w celu rozwoju nawigacji jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

§ 3

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą.

2. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych przez Zarząd wzorów.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów swojej działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia.