Wyniki wyszukiwania:

Zostań członkiem

Wyciąg ze statutu (§ 10): Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski mający udokumentowaną wiedzę z zakresu nawigacji, który złoży pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia zatwierdzoną następnie decyzją Zarządu oraz opłacił składkę członkowską., Deklaracja członkowska – Pobierz PDF Oplata członkowska – płatność on-line