Zarząd

Przewodniczący:
dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. AMG

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Adam Weintrit –  skarbnik
prof. dr hab. inż. Andrzej Felski – redaktor naczelny Annual of Navigation
dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. nadzw. AMSz – członek zarządu
dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. nadzw. AMW – redaktor naczelny Forum Nawigacji

Sekretarz:
kmdr ppor. dr inż. Sławomir Świerczyński

Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. inż. Cezary Specht – przewodniczący
kmdr rez. mgr inż. Henryk Nitner
dr hab. inż. Artur Makar, prof.nadzw. AMW