Wyniki wyszukiwania:

Kontakt

Adres do korespondencji: Polskie Forum Nawigacyjne ul. inż. J. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia phone: +48 261 26 27 74 secretary: s.swierczynski@amw.gdynia.pl REGON:  220589212 NIP:  958-15-87-832 KRS:   0000301198 www.pnf.gdynia.pl

Główna

Stowarzyszenie „Polskie Forum Nawigacyjne” Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, skupiającym osoby zajmujące się zawodowo nawigacją w celu rozwoju jej jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gdynia. Statut Stowarzyszenia Dowiedz się więcej o nas Misja Stowarzyszenia Nagrody i wyróżnienia Konferencje Zarząd Wydawnictwa Annual of […]