Stowarzyszenie
"Polskie Forum
Nawigacyjne"

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, skupiającym osoby zajmujące się zawodowo nawigacją w celu rozwoju jej jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka.

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gdynia.

Wydawnictwa

Annual of navigation
www.annualofnavigation.pl

Forum nawigacji
www.fornav.pl

Linki

International Association
of Institutes of Navigation
http://www.iainav.org

European Group of Institutes of Navigation
www.eugin.info

Więcej...

Aktualności