Nagroda im. prof. Aleksandra Walczaka

Fundator nagrody prof. Aleksander Walczak wraz z małżonką oraz przewodniczącym i członkiem Zarządu PFN

Kapituła Nagrody im prof. Aleksandra Walczaka na kadencje 2016-2022

 1. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG – przewodniczący
 2. prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak – honorowy przewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma
 4. prof. dr hab. inż. Cezary Specht
 5. prof. dr hab. inż. Adam Weintrit
 6. dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AMSz
 7. dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW

Laureaci Nagrody

2016 rok
dr inż. Kinga Łazuga – Akademia Morska w Szczecinie

2017 rok
dr inż. Piotr Zwolan – Akademia Marynarki Wojennej

2018 rok
dr inż. Sławomir Świerczyński – Akademia Marynarki Wojennej

Zgłaszanie kandydatów 

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie do Przewodniczącego Kapituły Nagrody: 

 1. Wniosku Rektora o przyznanie Nagrody wskazującego Kandydata do nagrody wraz z uzasadnieniem.
 2. Kopii uchwały Senatu Uczelni.
 3. Krótkiego życiorysu naukowego Kandydata. 
 4. Pisemnej zgody Kandydata na publikację wizerunku i życiorysu naukowego w Internecie. 
 5. Zobowiązanie Kandydata do wygłoszenia okolicznościowego referatu po odebraniu Nagrody.
 6. Zgody Kandydata na przetwarzanie Jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, w wersji papierowej w siedzibie Polskiego Forum Nawigacyjnego (Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69) oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej sekretarza stowarzyszenia. 

Informacja o ufundowaniu przez prof. Aleksandra Walczaka Nagrody wraz z regulaminem nagrody rozsyłana jest do Uczelni uprawnionych do prowadzenia przewodów doktorskich w dyscyplinach opisanych w Regulaminie Nagrody §1 pkt.1.

Regulamin