Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego

Kapituła

Adam Weintrit – przedstawiciel Zarządu PNF – przewodniczący
Zdzisław Kopacz – laureat nagrody za rok 2013
Andrzej Felski – laureat nagrody za rok 2014
Mirosław Jurdziński – laureat nagrody za rok 2015
Stanisław Gucma – laureat nagrody za rok 2016
Stanisław Oszczak – laureat nagrody za rok 2017
Marek Grzegorzewski – laureat nagrody za rok 2018

Laureaci Nagrody

2013
kmdr rez. dr Zdzisław KOPACZ, prof. nadzw. AMW
2014
kmdr rez. prof. dr hab. inż. Andrzej Felski 
2015
prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński
2016
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
2017
prof. dr. hab. inż. Stanisław Oszczak
2018
płk. rez. prof. dr. hab. inż. Marek Grzegorzewski

Laureaci Wyróżnienia

2014
kmdr por. dr hab. inż. Mariusz Wąż
2015
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma

Regulamin