Zarząd

Przewodniczący:
dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Adam Weintrit – skarbnik
dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AMSz – członek
dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW – członek, redaktor naczelny Forum Nawigacji
dr inż. Piotr Zwolan – członek, redaktor naczelny Annual of Navigation

Sekretarz:
kmdr ppor. dr inż. Sławomir Świerczyński

Komisja Rewizyjna:
dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW – przewodniczący
kmdr rez. dr inż. Wacław Morgaś, prof. AMW
kmdr rez. mgr inż. Henryk Nitner