szukaj
 
   
  Logowanie     
 
Rozdział II – Cele i zadania Stowarzyszenia
 
AktualnościO forumStatutMisja StowarzyszeniaNagrody i WyróżnieniaPrezydiumWydawnictwaKonferencjeZostań członkiemPłatności on-lineGaleriaKontaktLinki

§ 7

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

1) upowszechnia wiedzę z zakresu nawigacji;

2) rozwija inicjatywy mające na celu rozwój i promocję problematyki nawigacyjnej, w tym integrację ze środowiskiem europejskich i ogólnoświatowych stowarzyszeń nawigacyjnych;

3) niesie pomoc techniczną, organizacyjną lub szkoleniową organizacjom i osobom zainteresowanym taką pomocą;

4) reprezentuje członków Stowarzyszenia oraz przedstawia ich opinie, potrzeby i interesy wobec władz i społeczeństwa;

5) sprzyja współpracy pomiędzy członkami i propaguje postawy służące rozwojowi nawigacji.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1) organizowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i współdziałania członków oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery współpracy;

2) organizowanie kongresów, konferencji i seminariów z zakresu nawigacji;

3) wspieranie działalności popularyzującej wiedzę nawigacyjną, a także prowadzenie działalności wydawniczej z tego zakresu;

4) utrzymywanie łączności z rządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami oraz reprezentowanie wobec nich członków Stowarzyszenia, przedstawianie ich opinii, potrzeb i interesów.